NASZA OFERTA

Edyta Grubek Usługi Księgowe specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystki wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa Sporządzanie:

 • list płac
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki osobowe
 • spółki partnerskie
 • spółki handlowe
 • rozliczenia roczne