Artykuły

Żyrardów Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Z jakiego rozliczenia podatkowego skorzystać?

Przedsiębiorco! W zależności od tego jakiego rodzaju firmę prowadzisz, jesteś zobligowany do rozliczania się z fiskusem każdego roku. Wybór określonej formy rozliczenia może być dokonany poprzez odpowiedni wpis na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Działalność przedsiębiorstwa – z Żyrardowa czy każdego innego miasta, może być rozliczana na zasadach ogólnych, w oparciu o podatek liniowy, a także zryczałtowane formy (kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
Jak rozliczyć dotację unijną?
Rozliczenia dotacji unijnych to kolejny problem polskiego przedsiębiorcy. Musi on wykazać w rzetelnie prowadzonych ewidencjach wydatki z uzyskanych funduszy ze wskazaniem ich celowości (zakupy ze środków unijnych muszą mieć swoje uzasadnienie i pokrycie w celu na jaki została przeznaczona dotacja). Wydatki mogą być umieszczone w księdze przychodów i rozchodów, jednak nie jest to koniecznością – przedsiębiorca powinien jednak zachować wszelkie faktury do kontroli. Ażeby umieścić poniesione koszty w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów można skorzystać z kolumny:10 (zakup towarów oraz materiałów podstawowych), 11 (koszty uboczne zakupu), 12 (wynagrodzenie w gotówce i naturze), oraz 13 (pozostałe wydatki). Jeśli jednak wydatek sfinansowany dotacją nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, koszt należy ująć w kolumnie 16 lub nie ujmować go wcale.
Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniach podatkowych, rozliczeniach dotacji unijnych, a także rozliczeniach Vatu budowlanego w obrębie Żyrardowa, biuro księgowe Edyty Grubek EGUK jest do twojej dyspozycji. Nasz numer infolinii: 0-509-132-607.