Blog

Zwrot VAT za materiały na remont – czy nadal możliwy?

Uzyskanie zwrotu VAT za materiały wykorzystane do remontu mieszkania jest możliwe, jeśli zakupione one zostały przed upływem 31 grudnia 2013 roku. Wnioski dotyczące wydatków na materiały zakupione do tego terminu można składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Do wniosku dołączone być powinny: kopia pozwolenia na użytkowanie obiektu, tytuł prawny do lokalu oraz kopie faktu VAT za zakupione materiały. Jeśli chodzi o zakupy poczynione po upływie 2013 roku, zgodnie z nowymi regulacjami, nie jest możliwe odzyskanie za nie zwrotu podatku VAT. Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowe obostrzenia dotyczące warunków skorzystania z ulgi na materiały budowlane w sytuacji budowy nowego domu – skorzystać będą z niej mogły jedynie osoby, które w dniu wydania pozwolenia na budowę nie ukończyły 36 r.ż. oraz nie były do tego czasu właścicielami innych budynków mieszkalnych. Więcej o nowych zasadach mówi ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.