Blog

Zmiany w podatku leśnym

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną zmiany w ustawie o podatku leśnym z 30 października 2002 roku. Na czym one polegają?

Według nowych przepisów nie będzie już funkcjonowała obniżona stawka podatku dla lasów ochronnych (50%) – dotyczyć ona będzie jednak nadal rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Zmieniają się zasady płatności!

W sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza ceny doręczenia ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to 6,10 zł), nie jest wszczynane postępowanie (lub gdy jest wszczęte – zostaje umorzone), a zobowiązanie podatkowe nie musi być regulowane. Podatek do kwoty 100 złotych płacony ma być w terminie płatności pierwszej raty, zaś powyżej kwoty 100 złotych zasady płatności pozostają niezmienione.

Zobowiązania łączne

W sytuacji, gdy osoba fizyczna ma do zapłacenia podatek leśny oraz dodatkowo podatek od nieruchomości lub podatek rolny, wysokość zobowiązania podatkowego jest ustalana przez organ podatkowy i przesyłana podatnikowi w formie jednego nakazu płatniczego.