Blog

Wyżywienie w pracy – koszt firmowy?

Rozliczenie wydatków firmowych na wyżywienie może budzić wątpliwości. Jak bowiem rozróżnić co jest „poczęstunkiem” a co „wydatkiem reprezentacyjnym”? Czy jest różnica między zamówioną usługą gastronomiczną i usługą cateringową? Czy poczęstunek dla pracowników jest tym samym co poczęstunek dla kontrahentów?

Wydatki reprezentacyjne a poczęstunek

Przedsiębiorca w ramach swojej działalności może obniżyć należną urzędowi skarbowemu kwotę podatku o wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności. Dotyczy to tych wydatków, które służą uzyskaniu, zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów dla firmy. W związku z powyższym, kosztami, które obniżają podatek są koszty pracownicze, czyli wydatki ponoszone na rzecz pracowników służące poprawie samopoczucia, motywacji i jakości wykonywanej przez nich pracy. Ustawa wyklucza jednak z kosztów pracowniczych wydatki reprezentacyjne związane m.in. z zakupem żywności. Jak interpretować wydatki reprezentacyjne? Są to wydatki, które noszą znamiona luksusu, przepychu i wystawności, czyli np. wytworny obiad w restauracji. Wliczony w koszta pracownicze jest jednak poczęstunek, czyli skromna przekąska, którą pracodawca zapewnić może zarówno pracownikowi jak i kontrahentowi. Chodzi tu o produkty takie jak kawa, herbata czy owoce.

Usługa gastronomiczna a usługa cateringowa

Z punktu widzenia odliczeń podatku, rozróżnienie między usługą gastronomiczną a usługą cateringową jest istotne. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zwrotowi różnicy podatku należnego nie podlegają usługi gastronomiczne, w ramach których przygotowanie i spożycie posiłku odbyło się poza firmą. Jednak jeśli posiłek został sporządzony w placówce gastronomicznej, a potem przywieziony do firmy – wydatek na ten cel podlega już odliczeniu.