Artykuły

Wołomin Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Kilka dróg rozliczeń podatkowych
Jak każdy przedsiębiorca, prowadząc swoją firmę w Wołominie, jesteś winien fiskusowi rozliczenie z podatku od dochodów, które przynosi Twoja firma. Wybraną formę należy zgłosić do stosownego urzędu skarbowego na formularzu CEIDG-1. Rozliczyć swoją działalność można na zasadach ogólnych – wówczas ewidencja księgowa opiera się na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Kolejna forma: podatek liniowy (inaczej podatek płaski), to metoda, w której wysokość należnego podatku jest uzależniona od podstawy opodatkowania. Zastosowanie tego podatku uniemożliwia rozliczenie się z małżonkiem, a także skorzystanie z ulg. Jeśli chodzi o zryczałtowane formy opodatkowania, istnieją tu dwie ścieżki rozliczenia – w oparciu o kartę podatkową (uproszczona forma bez konieczności  ustalania podstawy wymiaru podatku) lub ryczałt ewidencjonowany (uproszczony podatek od przychodów).
Kilka słów o rozliczeniach dotacji i VAT-u
Prowadząc firmę w Wołominie, możesz złożyć wniosek o przyznanie dotacji unijnych, a także starać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane wykorzystane do budowy siedziby firmy. Kiedy już otrzymasz dotację lub zdecydujesz się na walkę o zwrot podatku, przystąpić należy do rozliczeń, których wymaga fiskus? Jeśli chodzi o rozliczenie dotacji unijnych – użyć do tego można księgi przychodów i rozchodów, nie jest to jednak obligatoryjne. Wykazanie dotacji w księdze może być jednak dokonane w kolumnie 16 (uwagi). Co do rozliczenia VAT-u, konieczne w tym temacie będzie posiadanie stosownych faktur, a także pozwoleń na budowę (lub tytuł prawny do budynku).
W razie jakichkolwiek wątpliwości, Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK służy pomocą. Zadzwoń do nas: 509-132-607.