Blog

Ulga na nowe technologie – potrzebne zmiany?

Ulga na nowe technologie to udogodnienie dla firm, które inwestują w innowacje. W Polsce obowiązuje od 2006 roku. Czy firmy korzystają z tego rozwiązania? Czy konieczne jest wprowadzenie zmian w tym obszarze?

Czym jest ulga na nowe technologie?

Ulga skierowana jest do podatników prowadzących własną działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym, przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania o 50% wydatków na zakup nowych technologii do firmy. Ustawodawca precyzuje, że do nowych technologii zaliczają się np. prawa do programów komputerowych czy know-how, a zatem wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych jak również prawnych. Nabycie nowych technologii to nabycie praw do wiedzy technologicznej w oparciu o umowę o przeniesienie owych praw. Odliczenie wydatków na nowe technologie może nastąpić w roku, w którym wprowadzona została technologia, możliwe jest to również w roku następnym. Z ulgi skorzystać nie może przedsiębiorca, który działa w specjalnej strefie ekonomicznej lub też w sytuacji, gdy udzieli praw do nowej technologii innym firmom, otrzyma zwrot wydatków w innej formie lub też, gdy jego firma ogłosi upadłość. Ulga na nowe technologie nie cieszy się w Polsce dużą popularnością. W 2013 roku skorzystało z niej zaledwie 106 firm. Co jest tego powodem i co może temu zaradzić?

Potrzebne zmiany?

Kryteria, które uprawniają do skorzystania z ulgi na nowe technologie powodują, że korzystają z niej jedynie duże przedsiębiorstwa. Ponadto obecne przepisy premiują zakup nowych technologii, jednak nie inicjują ich tworzenia. Do tego zakup owych technologii odbywa się często za granicą, co powoduje niepotrzebny odpływ kapitału. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie pewnych modyfikacji w ustawie. Chodzi między innymi o plan wprowadzenia mechanizmu, w którym część wydatków na badania i rozwój przy zaliczaniu w koszty byłaby powiększana o określony procent. Jest również pomysł zwrotu w gotówce kosztów poniesionych na badania i rozwój w przypadku start-upów. Rozważane jest także wprowadzenie tzw. ulgi przyrostowej. Wg statystyk Polska znajduje się na szarym końcu w rankingu krajów europejskich pod względem inwestycji w innowacyjność. Zmiany w tym obszarze są koniecznością.