Blog

Tax Free – kiedy podróżnym należy się zwrot VAT?

Podróżni spoza Unii Europejskiej, którzy zakupili w polskim sklepie pamiątkę z wakacji mają prawo do zwrotu podatku VAT po spełnieniu kilku warunków. Jakie to warunki? Kto może dokonać zwrotu?

Komu należy się zwrot VAT?

Zgodnie z art. 126 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwrot podatku za zakupione towary przysługuje osobom fizycznym, które nie zamieszkują obszaru Unii Europejskiej. Zwrot podatku jest możliwy kiedy podróżny zakupi produkt i wywiezie go poza granice Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał on zakupu. Dodatkowo, towar ten powinien być przewożony w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym. Żeby ubiegać się o zwrot, kwota zakupów musi opiewać na kwotę co najmniej 200 złotych.

Sprzedawca i zwrot VAT – jakie zasady?

Sprzedawca ma prawo do zwrotu podatku VAT podróżnemu o ile spełnia kilka warunków. Przede wszystkim musi być on zarejestrowany jako podatnik VAT i prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących, a także wykazać obrót w wysokości powyżej 400 tysięcy złotych za ubiegły rok podatkowy. Sprzedawca zobligowany jest również do złożenia w urzędzie skarbowym pisma informującego o miejscu, w którym podróżny dokonujący u niego zakupu może odebrać podatek oraz o podmiotach, z którymi ma zawarte umowy o zwrot podatku. Sklep dodatkowo powinien być specjalnie oznaczony, a wewnątrz powinna być dostępna informacja w czterech językach na temat warunków uzyskania zwrotu.