Blog

Świadczenie urlopowe – jakie są zasady wypłacania?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca może (ale nie musi) dofinansować urlop swoich pracowników. Ponieważ sezon urlopowy w pełni, warto poznać zasady przyznawania świadczeń urlopowych.

Świadczenie urlopowe – czym jest i jak się o nie ubiegać?

Świadczenie urlopowe jest świadczeniem alternatywą dla tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Do wypłacenia tego rodzaju świadczenia zobligowani są pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca do końca stycznia danego roku poinformował swoich pracowników o niewypłacaniu świadczenia w sposób przez niego przyjęty. Jeśli jednak pracodawca nie przekaże takiego komunikatu oraz nie zdecydował się na założenie ZFŚS, raz w roku wypłaca świadczenie urlopowe każdemu pracownikowi, który wybiera się na urlop w wymiarze co najmniej 14 dni. Świadczenie urlopowe jest świadczeniem roszczeniowym, a jego wypłata powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień podjęcia przez pracownika urlopu.

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego?

Wysokość świadczenia zawodowego zależy od czasu pracy i grupy zawodowej, do której należy pracownik. Pracodawca z reguły sam określa kwotę świadczenia kierując się przy tym zasadą, że nie może być ona niższa od wysokości odpisu właściwego dla danego rodzaju zatrudnienia pracownika. W 2015 roku minimalne kwoty świadczeń urlopowych wynoszą:

dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy:
– na pełny etat – 1.093,93 zł,
– na 3/4 etatu – 820,45 zł,
– na 1/2 etatu – 546,97 zł,
– na 1/4 etatu – 273,48 zł;

dla pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:
– na pełny etat – 1.458,57 zł,
– na 3/4 etatu – 1.093,93 zł,
– na 1/2 etatu – 729,29 zł,
– na 1/4 etatu – 364,64 zł;

dla pracownika młodocianego:
– w pierwszym roku nauki – 145,86 zł,
– w drugim roku nauki – 175,03 zł,
– w trzecim roku nauki – 204,20 zł.