Blog

Świadczenia przez Internet?

Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów obowiązywać zacznie od 1 stycznia 2016 roku. Jakie udogodnienia szykują nowe regulacje? O tym piszę poniżej.

Zgodnie z treścią nowelizacji, wystarczy dostęp do sieci, żeby załatwić sprawy związane z ubieganiem się o różnego rodzaju świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także Kartę Dużej Rodziny. Możliwe to będzie jednak o ile istnieć będzie opcja obrotu elektronicznego w odniesieniu do danego dokumentu z potwierdzeniem wierzytelności na poziomie wnioskującego. Poprzez potwierdzenie wierzytelności rozumie się podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub też bezpieczny podpis elektroniczny. Dodatkowe udogodnienie, które płynie z nowych regulacji to brak konieczności biegania po instytucjach w celu załatwienia różnego rodzaju dokumentów – wiele spośród nich urząd przyznający świadczenia będzie mógł pozyskać sam.