Artykuły

Sulejówek Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

O rozliczeniach Vatu budowlanego pisaliśmy już omawiając podstawowe zasady oraz terminy składania wniosków w tym artykule. Dziś chcielibyśmy wspomnieć o zasadach uzyskiwania zwrotu VAT, które obowiązują w 2015 roku w związku z bieżącymi rozwiązaniami prawnymi.

Co nowego w Vacie budowlanym?

Z dniem 27 września 2013 roku przestała być ważna ustawa z 2005 roku zawierająca zasady zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budową i remontami domów. Jeśli jednak posiadasz faktury za materiały budowlane z wykazu materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT, które zostały zakupione przed upływem 2013 roku, wciąż możesz skorzystać z ulg starej ustawy. Jeśli jednak zakupiłeś materiały w latach 2014-2015 obowiązują Cię już nowe zasady, zgodnie z którymi ulgi podatkowe to przywilej przeznaczony dla młodych ludzi, o czym świadczy choćby tytuł rozdziału czwartego ustawy, tj. „Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania”. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi, z ulgi skorzystać mogą osoby poniżej 36 roku życia, które poczyniły wydatki w kierunku budowy domu jednorodzinnego lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne. Jakie są dodatkowe warunki, które należy spełnić?

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ulgi?

Żeby móc się starać o zwrot podatku Vat za materiały budowlane koniecznym jest spełnienie dodatkowych warunków, a mianowicie:

  • pozwolenie na budowę obiektu, do którego wykorzystano materiały powinno być wydane po 1 stycznia 2014 roku,
  • powierzchnia obiektu nie powinna przekraczać 75 (lokal mieszkalny) – 100 (dom jednorodzinny) metrów kwadratowych lub 85 – 100 m2, jeśli w dniu wydania pozwolenia na budowę osoba starająca się o zwrot VAT posiadała troje dzieci, które spełniają co najmniej jeden z trzech warunków:

– są małoletnie,
– pobierają zasiłek pielęgnacyjny i/lub rentę socjalną,
– dzieci do 25 r.ż, które uczęszczają do szkoły/na studia.

Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku osoba starająca się o zwrot nie może być właścicielem ani współwłaścicielem innego budynku/lokalu mieszkalnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu VATu budowlanego, a także innego rodzaju rozliczeniach podatkowych (np. dotacji unijnej), Biuro Księgowe EGUK posiada w tym obszarze szeroką ofertę, z której możesz skorzystać. Mieszkasz w Sulejówku? Zadzwoń, pomożemy: (0-22) 728-04-40.