Artykuły

Sulejówek Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Zarysowywaliśmy już na naszej stronie na czym polega obsługa księgowa spółek z o.o., dziś chcielibyśmy poruszyć kwestię tego jak prowadzić ewidencję oraz dokumentację operacji finansowych w obrębie tego rodzaju przedsiębiorstwa. Księgi przychodów i rozchodów czy księgi handlowe? Co zgodnie z prawem przypisane jest do kompleksowej pełnej księgowości spółki z o.o.?

Czym różni się KPiR od KH?

Każdy przedsiębiorca, który zakłada swoją firmę, w którymś momencie stoi przed podjęciem decyzji odnośnie jej formy prawnej oraz sposobu prowadzenia księgowości. Jest to o tyle ważne, że determinuje nasz sposób rozliczania się z fiskusem, ale również daje nam możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu naszej firmy od księgowej podszewki. Istnieje kilka rodzajów prowadzenia dokumentacji tego typu w obrębie polskich przedsiębiorstw. Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) to forma prowadzenia księgowości właściwa dla firm, które są uprawnione do prowadzenia uproszczonej jej wersji. Podobnie rzecz się ma w przypadku karty podatkowej czy ryczałtu. W KPiR księgowane są dokumenty sprzedaży oraz zakupowe, a podatek obliczany jest na podstawie różnicy między kwotą sprzedaży a zakupu. Jeśli chodzi o bardziej złożone formy księgowości, mamy do czynienia z Księgami Handlowymi (KH), które zwane są inaczej księgami rachunkowymi. W ramach KH księgowane są wszelkiego rodzaju operacje gospodarcze, począwszy od sprzedaży i zakupów, na wszelkiego rodzaju przelewach wchodzących i wychodzących, operacjach w kakasie, operacjach magazynowych, etc. Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Znaczy to, ni mniej ni więcej, że muszą tu być realizowane księgi handlowe.

Księgi handlowe w pigułce

Zgodnie z ustawą, prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje założenie:

– dziennika,
– księgi głównej,
– ksiąg pomocniczych,
– zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarza).

Mając na uwadze stopień trudności prowadzenia ksiąg handlowych i kompleksowej obsługi spółek z o.o. Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK oferuje swoją pomoc przedsiębiorcom z Sulejówka oraz okolic. Zapraszamy do kontaktu, numer telefonu:(0-22) 728-04-40.