Blog

Student dostaje pieniądze ekstra – co z podatkami?

Studenci mogą zarobić w różny sposób – wygrać konkurs, zdobyć stypendium, pójść na płatny staż albo dostać pieniądze za dobre oceny, co bywa praktykowane w niepublicznych uczelniach. Warto zastanowić się przez chwile co z podatkami w takich sytuacjach.
Praktyki i staże
Studenci coraz chętniej się ich podejmują, gdyż skończyły się czasy „parzenia kawy” i można naprawdę wiele nauczyć się na płatnym stażu czy na praktykach zawodowych. Warto pamiętać, że wynagrodzene otrzymane za odbyty staż czy praktyki jest dochodem, z którego trzeba rozliczyć się w Urzędzie PIT-em. Możliwe jest także, by uczelnia wspomagała studenta świadczeniami przy wysyłaniu na praktyki, co jest rzadkie, ale zdarza się np. przy wyjazdach zagranicznych. Świadczenia takie są wolne od podatku do kwoty 2 280 zł w danym roku podatkowym.
Nagroda finansowa za naukę
Temat często lansowany przez prywatne uczelnie – za piątkę w indeksie w pierwszym terminie dostaniesz np. 100zł. Tego rodzaju nagrody nie są opodatkowane, więc najlepsi mogą spać spokojnie – Urząd Skarbowy nie zabierze im pieniędzy z naukowego sukcesu.
Konkursy organizowane na uczelniach
Konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu są zwolnione z podatku do kwoty 760 zł, stąd także nagroda w konkursie uniwersyteckim podlega tym zasadom. Jeżeli nagroda jest warta więcej niż 760 zł podlega opodatkowaniu w całości (nie tylko nadwyżka).
Podsumowując, warto ubiegać się o pomoc od uczelni w odbywaniu praktyk i starać się osiągać wyniki naukowe, gdyż finansowe nagrody i zapomogi zostają w prawie zawsze w naszej kieszeni w całości.
Przygotowała Edyta Grubek, www.eguk.com.pl