Blog

Sprzedaż odziedziczonej po małżonku nieruchomości a kwestie podatkowe

Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości odziedziczonej po zmarłym małżonku? Czy odziedziczenie w każdej sytuacji traktowane jest jako nabycie nieruchomości?

Kiedy należy zapłacić podatek?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o PIT, opodatkowaniu podlega dochód ze sprzedaży nieruchomości, o ile uzyskany został on przed upływem 5 lat od roku jej nabycia. Po upływie tego terminu nie istnieje obowiązek zapłaty podatku. Jak to wygląda w sytuacji dziedziczenia majątku? Dziedziczenie jest formą przeniesienia własności, zatem nabycie nieruchomości ma miejsce w dniu, w którym została ona odziedziczona. Oznacza to, że dopiero po upływie 5 lat od odziedziczenia nieruchomości, można ją sprzedać bez konsekwencji podatkowych. Wyjątkiem jest dziedziczenie w małżeństwie, w którym funkcjonuje współwłasność majątkowa łączna.

Współwłasność łączna a kwestie podatkowe

Współwłasność łączna, w odróżnieniu od ułamkowej, nie pozwala na wyodrębnienie ilości udziałów każdego właściciela, stąd też forma własności jest niepodzielna. Oznacza to, że każdy z współwłaścicieli ma prawo do całości danego majątku, np. nieruchomości. Jakie są tego konsekwencje? Z chwilą zakupu nieruchomości, obaj właściciele stają się jej pełnymi właścicielami, ale ponieważ nie mają w niej wydzielonych udziałów, żaden ze nich nie może sprzedać swojej części nieruchomości. A co jeśli jeden z małżonków umrze? Wówczas drugi z małżonków dziedziczy nieruchomość, jednak nie oznacza to, że nabywa ją po raz drugi – termin nabycia liczy się od daty wspólnego zakupu nieruchomości, nie zaś od daty dziedziczenia. Oznacza to, że nieopodatkowana sprzedaż nieruchomości jest możliwa po upływie 5 lat liczonych od daty wspólnego nabycia, nie zaś od momentu odziedziczenia.