Artykuły

Siedlce Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Jak musi się rozliczać spółka z o.o.?

Niestety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może się rozliczać w sposób uproszczony, czyli nie może korzystać z rozwiązań takich jak księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa. Spółki z o.o. zarówno w Siedlcach jak i innych miastach są zobligowane, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia kompleksowej pełnej księgowości, a to pociąga za sobą wykonywanie wielu określonych działań. Przykładowo, spółka z o.o. musi prowadzić sprawozdania finansowe, w których konieczne jest zamieszczenie rachunku zysków i strat, bilansów i informacji dodatkowych. W obrębie firmy należy również prowadzić raport kasowy, który obrazuje sytuację finansową wewnątrz firmy. Warto pamiętać, by wszelkich zapłat związanych z działalnością firmy dokonywać ze środków spółki – właściciel nie może dokonywać płatności z własnych środków (jest to możliwe jedynie w formie pożyczki). 

Jakie korzyści płyną z prowadzenia pełnej księgowości?

Prowadzenie kompleksowej pełnej księgowości ma mnóstwo plusów zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla małych firm takich ja te z Siedlec. Przede wszystkim daje możliwość lepszego zapoznania się z sytuacją finansową firmy – dzięki uzyskiwanym danym na temat danych o wpływach i odpływach oraz o charakterze operacji. Informacje tego typu są bardzo korzystne dla działania przedsiębiorstwa, a w przypadku problemów z przeprowadzeniem pełnej księgowości w obrębie swojej firmy – możesz liczyć na naszą pomoc. Biuro księgowe Edyty Grubek EGUK jest otwarte na nawiązanie współpracy – w razie pytań, zadzwoń na nasza infolinię:(0-22) 728-04-40.