Artykuły

Pułtusk Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy temat rozliczeń podatkowych małych firm. Napomknęliśmy w nim o CEIDG – kroku niezbędnym do realizacji księgowości w swojej firmie. Dziś chcielibyśmy ten temat nieco rozwinąć. Bez rejestracji w CEIDG nie będą możliwe rozliczenia podatkowe, rozliczenia dotacji unijnych ani Vatu budowlanego. Czym zatem jest CEIDG?

CEIDG w pigułce

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system rejestracji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi działającymi na terytorium Rzeczpospolitej. System ten funkcjonuje od 2011 roku. Przedtem przedsiębiorcy zgłaszający działalność gospodarczą rejestrowani byli w systemie EDG-1, co wymagało jedynie zgłoszenia wniosku do urzędu gminy. Jeśli chodzi o CEIDG, złożenie wniosku odbyć może się tego samego dnia, w którym została założona działalność gospodarcza. Procedura jest bezpłatna, a wpis w CEIDG pojawia się już następnego dnia od złożenia wniosku. Należy pamiętać, ze wraz z wnioskiem złożyć należy oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli chodzi o sprawy związane z CEIDG warto zapamietać, że:

  • przedsiębiorca może podać w formularzu zgłoszeniowym datę rozpoczęcia działalności inną niż data złożenia wniosku,
  • data rozpoczęcia zawieszenia lub wznowienia działalności nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku,
  • osoby posiadające uwierzytelniony podpis elektroniczny mogą składać VAT-R za pośrednictwem CEIDG,
  • po założeniu konta bankowego firmy, należy jego numer przesłać wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1.

A kiedy już zarejestrujesz się już w CEIDG, zapraszamy Cię do naszego Biura Księgowego EGUK, które pomaga przedsiębiorstwom z całego Mazowsza, również z Pułtuska. Poprowadzimy Twoją firmę przez meandry księgowości, dokonamy rozliczeń podatkowych, rozliczeń dotacji unijnych oraz Vatu budowlanego. Zadzwoń do nas: (0-22) 728-04-40.