Artykuły

Pruszków Rozliczenia: podatkowe, dotacji unijnych, VATu budowlanego

Jak rozliczyć przedsiębiorstwo z dotacji unijnej?
Firma z Pruszkowa czy z każdego innego rejonu, która uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej musi się z tego rozliczyć na zasadach obowiązujących na terenie danego kraju. Pojęciem, z którym każdy właściciel firmy powinien się zapoznać w tej dziedzinie, to plan kont – co to takiego jest plan kont? Jest to taka forma, która pozwala na poprawne i rzetelne  prowadzenie ksiąg rachunkowych. Opracowując plan kont, należy pamiętać o tym, że podstawową sprawą jest wykaz kont księgi głównej oraz zasady ewidencji na kontach tego rodzaju oraz kontach pomocniczych. Wniosek o refundację zakupów powinien być wyposażony w odpowiednie dokumenty, które będą uzasadniać wydatkowanie środków na konkretny cel związany z dotowana działalnością firmy. Warto pamiętać o dołączeniu do wniosku wyciągów z banku czy faktur. Każdy wydatek związany z dotacją będzie potem kontrolowany pod kątem jego przydatności dla działania firmy, czy zgodności z warunkami opisanymi w wytycznych programowych.
Jak rozliczać Vat budowlany?
Materiały budowlane zakupione przed upływem 2013 roku podlegają zwrotowi kosztów poniesionych z tytułu ich zakupu. Szczegółowy wykaz produktów dostępny jest w Internecie, a wśród nich znaleźć można m.in. płyty budowlane, tapety, farby, kleje, szkło, cement i wiele wiele innych. W wykazie tym znajdą się również kody, które powinny znajdować się równie na fakturach ze sklepu. Są one bazą, która uprawomocnia do ubiegania się o zwrot podatku VAT. Wiele sklepów nie zamieszcza kodów, co może stanowić niewielkie utrudnienie, jednak większość biur rachunkowych, które zajmują się rozliczaniem firm i osób prywatnych z Vatu budowlanego, jest wyposażona w wiedzę na ten temat.
W kwestii rozliczeń podatkowych, rozliczeń unijnych i Vatu budowlanego na terenie Pruszkowa i okolic, biuro księgowe Edyty Grubek EGUK służy Ci pomocą. Gwarantujemy fachową i rzetelną poradę księgową. Zapraszamy do kontaktu: (0-22) 728-04-