Blog

Prawo działalności gospodarczej 2016 – jakie zmiany?

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2016 będziemy mieli nową ustawę o działalności gospodarczej. Co się zmieni w samym prowadzeniu działalności? Nie zmieni się na pewno konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wygodniej za to będzie zawiesić działalność – z 24 miesięcy można będzie przesunąć ten okres do 36 miesięcy. Gdy zostanie nam ostatni miesiąc zawieszenia, zostanie do nas przysłane przypomnienie.
Co ciekawe, prawdopodobnie będzie istniała legalna możliwość ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę-osobę fizyczną, wpisanego do CeiDG. Nie jest to jednak przesądzona zmiana.
Istotne jest także, że siatka pojęciowa ulegnie ujednoliceniu i np. jasne będzie, czym owa działalność gospodarcza rzeczywiście jest.