Blog

Powrót ulgi budowlanej?

W najbliższym czasie do marszałka Sejmu trafić ma projekt SLD dotyczący nowelizacji ustawy o podatku dochodowym. Uwzględnia on powrót do ulg budowlanych, z których zrezygnowano w 2005 roku. Jakie rozwiązania proponuje SLD?

Co odliczylibyśmy od podatku dochodowego?

SLD proponuje, żeby odliczeniu od podatku dochodowego podlegały koszty poniesione na rzecz remontu, a także wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowych. Projekt nowej ustawy, zakłada odliczenie 19% kosztów zakupów związanych z remontem mieszkania. Według szacunków ekspertów, kwoty zwrotów w przypadku budynku mieszkalnego sięgać mogą 8 tysięcy złotych, zaś jeśli chodzi o lokale mieszkalne – 6,7 tysięcy złotych. Jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania zwrotu podatku? Jeśli chodzi o wydatki poniesione na remont – konieczne byłoby posiadanie wszelkich związanych z nimi faktur, w przypadku funduszy remontowych – dowodów wpłaty.

Jakie skutki dla budżetu państwa?

Ulga budowlana obowiązywała od 1992 do 2005 roku. Przez 13 lat funkcjonowania skorzystało z niej ponad 8 mln Polaków, a wydatki na remonty domów i mieszkań wyniosły 120 mld złotych. Obecne prognozy polityków przewidują, iż wprowadzenie ulgi obciążyłoby budżet państwa kosztem 1 mld złotych rocznie. Warto jednak wziąć pod uwagę wpływy rekompensujące. Przykładowo, firmy remontowe będą musiały dokonywać zakupu materiałów budowlanych, a co za tym idzie – płacić za nie podatki. Szacuje się, że dodatkowe wpływy do budżetu osiągałyby w takiej sytuacji pułap 2-3 mld złotych