Blog

Podatniku VAT, będzie Cię można sprawdzić elektronicznie!

Od 26 czerwca na stronie Ministerstwa Finansów dostępne jest narzędzie, które umożliwia sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Do kogo skierowane jest nowe narzędzie? Jakie zastosowanie znajduje? Co sprawdzisz w ramach jego działania?

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT – po co i dla kogo?

Usługa ta skierowana jest przede wszystkim do podatników, którzy dokonują dostawy towarów bądź świadczenia usług w ramach odwrotnego obciążenia. Zasada odwrotnego obciążenia VAT-em polega na tym, że to nabywca zobligowany jest do zapłaty podatku należnego od sprzedaży z tytułu danej transakcji. Sprzedawca, zwolniony z tego obowiązku, wystawia fakturę bez VAT nabywcy, a ten musi rozliczyć u siebie zarówno podatek należny jak i naliczony. Zasada ta dotyczy m.in. towarów wymienionych w załączniku Nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Warto zwrócić uwagę, że od lipca 2015 roku katalog owych towarów i usług został rozszerzony, m.in. o pewne rodzaje sprzętu elektronicznego. Od 1 lipca mechanizm odwrotnego obciążenia jest możliwy do zastosowania jedynie w przypadku, gdy zarówno nabywca jak i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT.

Co sprawdzisz?

Po wpisaniu identyfikatora NIP swojego kontrahenta w odpowiednie okienko na stronie, na której dostępne jest narzędzie otrzymasz jeden z poniższych komunikatów:
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.