Blog

Podatek za reklamy na blogu

Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnego bloga. Przeważnie ma to wymiar hobbystyczny, choć są i tacy, którzy zakładają bloga z myślą o zarobku. Warto pamiętać, że z chwilą kiedy reklama zaczyna przynosić przychody, należy pomyśleć o tym jak rozliczyć je z fiskusem.

Działalność gospodarcza czy umowa o dzieło?

Prowadzenie bloga, który przynosi zyski może wiązać się z koniecznością założenia przez jego właściciela działalności gospodarczej, nie jest to jednak regułą. Jeśli blog został stworzony z myślą o czerpaniu korzyści finansowych z reklam, posty publikowane są w stałych odstępach czasowych, a ich autor (właściciel bloga) podejmuje działania, których celem jest udostępnienie przestrzeni na blogu pod reklamy lub artykuły sponsorowane – założenie działalności gospodarczej jest wymagane. W sytuacji kiedy wpisy nie są regularne, a blog nie powstał, by przynosić dochody – przychody z reklam mogą być rozliczane w oparciu o umowy cywilnoprawne lub umowy o dzierżawę czy też najem powierzchni reklamowej.

Jaki podatek?

Stawka podatku płaconego przez blogerów uzależniona jest od tego, jakie jest przeznaczenie bloga. Jeśli jego celem jest generowanie przychodu, wówczas działalność taka podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosi 19%. W przypadku blogów hobbystycznych, które nie noszą przejawów działalności gospodarczej, możliwe jest rozliczenie przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek wynosi wówczas 8,5%.