Blog

Podatek od smakołyków

Wielkimi krokami zbliża się lato, między innymi sezon na integracyjne imprezy firmowe. Warto więc przyjrzeć się opodatkowaniu usług gastronomicznych i cateringowych, z których coraz częściej korzystamy.

Najważniejsze jest rozróżnienie usługi gastronomicznej i cateringowej. Pierwsza polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, czyli na przykład w restauracji. Z kolei druga, na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności i/albo napojów lub na dostarczaniu żywności, napojów wraz z usługami wspomagającymi. Usługi cateringowe są świadczone poza lokalem usługodawcy.

Różnica ta jest istotna ze względu na odliczenie podatku VAT. W przypadku usług gastronomicznych nie ma takiej możliwości. Inaczej jest z usługami cateringowymi, od których przedsiębiorca ma prawo odliczać 8% podatku.