Blog

Podatek od kopalin – jakie ma skutki?

Wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów podatku od niektórych kopalin (miedzi i srebra) uważane było za jedną z kluczowych zmian w systemie podatkowym w 2012 roku. Co można o nim powiedzieć z perspektywy czasu? Jakie pozytywne i negatywne skutki przyniósł?

Podatek od kopalin w pigułce

Podatek od kopalin obowiązuje w Polsce od momentu wejścia wżycie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 362 oraz 2014 poz. 1215 oraz z 2015r. Poz. 211). Przedmiot opodatkowania stanowi wydobycie miedzi oraz srebra, zaś podatnikiem są jednostki prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Można zatem orzec, że podatek ten został wprowadzony specjalnie dla KGHM-u, który jest jedynym podatnikiem i co roku płaci do budżetu państwa ponad 1,5 mld złotych. Wysokość podatku zależy nie tylko od tego ile miedzi czy srebra firma wydobędzie, ale również od tego jakie są ich aktualne ceny na rynku. Ważny jest również kurs dolara. Obowiązuje tu zasada tzw. progresji podatkowej, czyli stawka podatkowa wzrasta szybciej niż przychody ze sprzedaży wydobywanych surowców, gdy ceny tych surowców są wyższe niż określony w ustawie pułap. Ponadto KGHM jest zobligowany do zapłacenia podatku od niektórych kopalin, nawet jeśli w danym obszarze zanotował straty.

Wpływy z podatku oraz skutki dla KGHM-u

Co roku budżet odnotowuje potężne wpływy z podatku płaconego przez KGHM. W 2013 roku do Skarbu Państwa trafiło 1 mld 856 mln złotych, zaś w 2014 roku ponad 1,5 mld złotych. Po analizie rządowej regulacji wysnuto wniosek o efektywności budżetowej podatku, niskich kosztach poboru oraz o jego neutralnym wpływie na społeczności lokalne. A jak to wygląda z perspektywy jednej z najważniejszych firm w Polsce? Podatek od kopalin hamuje jej rozwój i innowacyjność. Prezes KGHM apeluje o zmiany w formule naliczania podatku. Co na to rząd? Rekomendacje w tej sprawie mają być gotowe w ciągu najbliższych miesięcy.