Artykuły

Płońsk Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Czy trzeba rozliczać dotację unijną?

Pytanie dotyczące rozliczeń podatkowych tego rodzaju pojawia się w głowie nie jednego przedsiębiorcy, który prowadzi własną działalność gospodarczą, zarówno w Płońsku jak i w innych rejonach kraju. Otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej to wielka szansa na rozwój firmy – dzięki dodatkowym środkom możliwe jest wyposażenie jej w dodatkowe sprzęty i materiały, które wpisują się w jej profil. Ważne jest bowiem, żeby zakup określonych produktów ze środków z dotacji miał swoje uzasadnienie, innymi słowy, żeby pokrywał się z rodzajem działalności prowadzonej przez firmę. Czy dotacje należy umieszczać w księgach przychodów i rozchodów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw dokonać kwalifikacji dotacji jako przychodu. W wielu przypadkach dotacja nie jest traktowana jako dochód, w związku z czym nie jest konieczne rozliczanie jej w księgach przychodów i rozchodów. Żeby jednak to rozsądzić, należy zasięgnąć rady fachowego księgowego, który znając przepisy, będzie potrafił to trafnie zakwalifikować.

Jak rozliczyć Vat budowlany?

Rozliczenie Vatu budowlanego wymaga znajomości nowych przepisów prawa, które od 2014 roku ograniczają możliwości uzyskania zwrotu podatku. Do tego momentu możliwe było rozliczenie podatkowe związane z zakupem materiałów, które znajdują się na specjalnej liście dostępnej na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Obecnie grupa klientów, którzy mogą skorzystać z takiego udogodnienia jest mocno zawężona.
W celu rozjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi, rozliczeniami dotacji unijnych oraz rozliczeniami Vatu budowlanego udaj się do Biura Księgowego Edyty Grubek EGUK, które wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w Płońsku i nie tylko. Kontakt: 509-132-607.