Artykuły

Płońsk Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Czy spółki z o.o. muszą prowadzić pełną księgowość?

Bez względu na siedzibę spółki – czy jest ona zlokalizowana w Płońsku czy gdzie indziej (najważniejsze, że na terytorium Rzeczpospolitej), spółki z o.o. są zobligowane do prowadzenia kompleksowej pełnej księgowości. Co to oznacza? W praktyce opiera się to na wykorzystaniu ksiąg handlowych, w których dokonuje się ewidencji obiegu pieniądza w obrębie działalności firmy. Oprócz prowadzenia ksiąg koniecznym jest również przygotowywanie corocznych sprawozdań. Co jeszcze powinna obejmować księgowość spółki z o.o.? Koniecznym jest posiadanie dokumentacji dotyczącej zakładowego planu kont oraz przyjętych metod wyceny pasywów i aktywów.

Jakie są metody rachunkowości stosowane w obsłudze sp z o.o.

Ustawa o rachunkowości determinuje zasady prowadzenia pełnej księgowości. Warto pamiętać, że w ramach księgowych działań korzystać powinno się z podstawowych zasad, wśród których są między innymi: zasada memoriału (zaliczenie w koszty/przychody transakcji w momencie ichnie kiedy dokonano zapłaty, a wtedy gdy owa transakcja nastąpiła), zasada ostrożnej wyceny (dotyczy wyceny aktywów i pasywów), zasada ciągłości, zasada kontynuacji działania, zasada podwójnego zapisu, zasada istotności (wyodrębnienie tych kont, których obroty mogą mieć ważne znaczenie dla funkcjonowania firmy).
Jeśli potrzebujesz pomocy teoretycznej i praktycznej w realizacji pełnej księgowości swojej firmy na terenie Płońska, Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK z chęcią zrealizuje każde zlecenie. Skontaktuj się z nami: 509-132-607.