Blog

PIT nie został dostarczony – co zrobić?

Niczego nieświadomy podatnik czeka na swój zwrot podatku, a w zamian dostaje karę od Urzędu Skarbowego – takie sytuacje się zdarzają. Wszystko przez to, że wysyłając PIT pocztą nie zawsze mamy pewność, że dojdzie na czas.Co zrobić, kiedy PIT nie został dostarczony do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 1 maja?

Pozostaje dowieść, że został wysłany do konkretnego adresata i w konkretnym terminie, dlatego tak ważne jest wysyłanie zeznania podatkowego listem poleconym i zachowanie potwierdzenia nadania. Jeżeli jednak zdecydowaliśmy się na zwykły list albo wyrzuciliśmy potwierdzenie, wpadliśmy w poważne tarapaty.

W takiej sytuacji warto udać się do Urzędu Pocztowego w pierwszej kolejności, gdyż może istnieć sposób odtworzenia informacji o nadaniu listu – kiedy i do kogo go wysyłaliśmy. Wtedy pozostaje tylko przedstawić dowód US, najlepiej osobiście. Nie każdy list jest w ten sposób ewidencjonowany, dlatego w sytuacji braku dowodów mamy jeszcze jedną możliwość.Złożenie czynnego żalu z powołaniem się na czynniki od nas niezależne może pomóc. Najlepiej byłoby, żeby złożyć czynny żal 1 maja, ale w praktyce nie jest to możliwe, ponieważ prawdopodobnie nie dowiemy się, że PIT zaginął zanim Urząd Skarbowy nie poinformuje nas o karze za wykroczenie skarbowe. Pozostaje więc złożyć czynny żal jak najszybciej wraz z deklaracją podatkową.

– Pamiętaj, aby Twój czynny żal, czyli w praktyce poinformowanie US o sytuacji, w której się znalazłeś (poczta, zaginiony PIT), został zaprotokołowany – dodaje Edyta Grubek. Ustne złożenie wyjaśnień nie wystarczy.