Artykuły

Pionki Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Wspominaliśmy już na naszej stronie o księgach handlowych w obsłudze księgowej spółek z o.o. Jest to element niezbędny w przypadku konieczności prowadzenia kompleksowej pełnej księgowości. Dziś chcielibyśmy nieco zgłębić tę tematykę podkreślając zasady, według których księgi handlowe powinny być prowadzone. Jakie to są zatem zasady i czemu służą? O tym wszystkim poniżej.

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych

Zgodnie z zapisami figurującymi w Ustawie o rachunkowości (Art. 24 pkt.1), księgi handlowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w innych spółkach do tego uprawnionych, powinny być prowadzone według ściśle określonych wytycznych, a mowa tu o następujących zasadach:

  • rzetelność (księgi muszą uwzględniać sytuacje rzeczywiste),
  • bezbłędność (poszczególne operacje zapisywać w księgach należy w sposób poprawny, ciągły i kompletny),
  •  sprawdzalność (istnieje możliwość sprawdzenia czy poszczególne zapisy w księdze są poprawne),
  • na bieżąco (zapisy o dokonaniu określonych operacji czekowych, wekslowych i gotówkowych powinny być uzupełnione tego samego dnia, w którym operacje te były dokonywane – dzięki temu zachowywana jest płynność i ciągłość kolejnych czynności, które w ramach prowadzenia ksiąg należy wykonać)

Jakie powinny być księgi handlowe?

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, księgi handlowe powinny:

  • posiadać jasną i trwałą informację na temat nazwy jednostki,
  • precyzyjnie wskazywać rok obrotowy, którego dotyczy,
  • być przechowywane w ustalonej kolejności.

Zapisy w księgach handlowych powstawać powinny w oparciu o systematycznie gromadzone dowody księgowe, które dokumentują operacje gospodarcze w obrębie danego przedsiębiorstwa. O tym wspomnimy jednak w kolejnym artykule.

Jeśli chciałbyś powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych spółki z o.o. specjalistom, zapraszamy do skorzystania z usług Biura Księgowego Edyty Grubek EGUK. Działamy również na terenie Pionek. Zadzwoń do nas: (0-22) 728-04-40.