Artykuły

Piaseczno Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Co z tą kompleksową pełną księgowością?
Pełna księgowość jest obowiązkiem dla wszystkich firm, na które został ów obowiązek nałożony w ramach ustawy o rachunkowości. Jakie to firmy? Chodzi tu o spółki handlowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), a także o spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna). Jeśli chodzi o pozostałe formy, prowadzenie przez nie pełnej księgowości jest koniecznością, gdy osiągną one określona kwotę przychodu w roku podatkowym (1,2 mln euro). Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości? Firmy zarówno w Piasecznie, jak w innych rejonach, są zobligowane do rzetelnego ewidencjonowania wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych odbywających się w ramach przedsiębiorstwa. Uwzględnione muszą być wszystkie koszty oraz wpływy. Podstawą opodatkowania jest podatkiem dochodowym (19%) jest dodatnia różnica między przychodami a kosztami.
Na czym polega obsługa spółki z o.o.?
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba się tu liczyć z koniecznością zapłaty podwójnego podatku – od dochodów spółki, a także od wypłacanych dywidend. Księgowość tej spółki opiera się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w oparciu o gromadzone dowody księgowe, a pod koniec roku konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok. Umożliwia to ogląd sytuacji finansowej w firmie, jednak wymaga wykonania wielu skomplikowanych działań księgowych.
Jeśli chcesz skorzystać z fachowej pomocy w prowadzeniu pełnej księgowości Twojej firmy w Piasecznie, Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK, podejmie się tego zadania z przyjemnością. Zapraszamy do kontaktu:(0-22) 728-04-40.