Blog

Parapodatek od torebek foliowych?

Prawdopodobnie każdy z nas robiąc zakupy w markecie korzysta z foliowych torebek. Miłośnicy ekologicznych rozwiązań nie są temu przychylni, podobnie jak Unia Europejska, która nakłada na państwa członkowskie coraz to nowe dyrektywy służące ograniczeniu eksploatacji tego rodzaju opakowań. Czy w związku z tym czeka nas wprowadzenie podatku od torebek foliowych?

Zużycie torebek foliowych w Polsce a nakazy unijne

Jak pokazują statystyki, zużycie torebek w Polsce wciąż jest na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie przeciętny Polak zużywa 466 reklamówek rocznie, a dla porównania Niemcy zużywają niewiele ponad 70 foliówek, zaś średnia dla krajów Unii wynosi niecałe 200. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do końca 2019 roku eksploatacja w Polsce spać ma do poziomu 90 torebek foliowych rocznie. W związku z powyższym planowane jest wprowadzenie specjalnego parapodatku, który pomógłby w osiągnięciu tego celu. Jak by to wyglądało w praktyce?

Parapodatek od foliówek – o co chodzi?

Parapodatek to element systemu obciążeń finansowych, do których zalicza się płatności o charakterze przymusowym. Jego wprowadzenie miałoby pomóc w realizacji nakazów unijnych, bo oprócz ograniczenia zużycia torebek foliowych konieczne jest również, ażeby do końca 2018 roku były one objęte opłatami. Wyjątkiem są tu bardzo lekkie torebki foliowe o grubości maksymalnej do 15 mikronów. Zgodnie z propozycją Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych parapodatek dotyczyć powinien punktów sprzedaży detalicznej.