Artykuły

Otwock Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Jak się rozliczyć z fiskusem?

Podatek dochodowy od osób fizycznych. W ramach rozliczeń podatkowych, każda osoba, która osiągnęła dochód w danym roku podatkowym, powinna złożyć do właściwego swojemu miejscu zamieszkania Urzędu Skarbowego formularz rozliczenia. Jeśli zatem zamieszkujesz w Otwocku, stosowne dokumenty złóż w tamtejszym US. W jaki sposób obliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych? Bierze się tu pod uwagę tzw. progi podatkowe. W Polsce mamy dwa progi podatkowe – jeden obowiązuje do kwoty zarobków w wysokości 85 528 złotych w skali roku, drugi zaś obowiązuje po zarobieniu kwoty większej niż 85 528 złotych. W pierwszym przypadku podatek wynosi 18% podstawy odjąć 556 złotych 2 grosze, a w drugim przypadku jest to podatek w wysokości 14 839 złotych + 32% nadwyżki.
Jak rozliczyć się z dotacji unijnej?
Będąc beneficjentem programu unijnego, w ramach którego otrzymujesz środki pieniężne, musisz liczyć się z koniecznością jej rozliczenia. Jak to wygląda? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim chodzi o to, by środki unijne spożytkowane zgodnie z profilem przedsiębiorstwa, które prowadzisz w Otwocku – wydatek ma mieć uzasadnienie w programie, w ramach którego dotacja została przyznana.A co z rozliczeniem Vatu budowlanego? W przypadku Vatu budowlanego najważniejszą kwestią są faktury, na podstawie których otrzymujesz zwrot kosztów poniesionych na materiały budowlane zakupione przed upływem 2013 roku. Na fakturze powinien być umiejscowiony kod materiału, jednak często sklepy go nie umieszczają – musisz odnaleźć się w tym samodzielnie lub z pomocą biura księgowego.
Jeśli potrzebujesz wsparcia fachowego w temacie rozliczeń podatkowych, dotacji unijnych czy Vatu budowlanego w Otwocku i okolicach, polecamy Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK. Kontakt do firmy:0-509-132-607.>