Artykuły

Otwock Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Pełna księgowość jako jeden z systemów rachunkowości
Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej w obrębie danego przedsiębiorstwa, który pozwala uzyskać wgląd w sytuację finansową firmy oraz prześledzić zjawiska i procesy, które w jej obrębie zachodzą. Jest to zabieg funkcjonalny z wielu względów. Po pierwsze: daje nam informacje na temat wyników finansowych firmy, ponadto na podstawie dowodów księgowych i zarchiwizowanych dokumentów możemy przeanalizować zaszłości gospodarcze w obrębie firmy. Ponadto w ramach rachunkowości możliwe jest szczegółowe rozliczenie się z otoczeniem, kontrolowanie wydatków i ochrona majątku firmy przed nadużyciami. Rachunkowość ułatwia do tego dokonywanie corocznych sprawozdań, które są wykorzystywane przez instytucje zewnętrzne takie jak urzędy skarbowe w Otwocku czy Główny Urząd Statystyczny.
Jak rozlicza się spółka z o.o.?
Obsługa spółki z o.o. w zakresie pełnej księgowości opiera się w głównej mierze na prowadzeniu ksiąg handlowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są bowiem, zgodnie z literą prawa, opodatkowane na zasadach ogólnych, a podatek płacony jest od dochodów spółki i wynosi 19%. Dodatkowo przedsiębiorcy zmuszeni są do zapłaty podatku od tzw, dochodów w zyskach osób prawnych.
Jeśli chcesz dokonać kompleksowej pełnej księgowości swojej firmy lub tez zależy Ci na profesjonalnej obsłudze spółki z o.o. w tym zakresie, to biuro księgowe Edyty Grubek EGUK jest odpowiedzią na twoje potrzeby. Działamy również w obszarze Otwocka. Serdecznie zapraszamy do kontaktu:(0-22) 728-04-40.