Artykuły

Ochota Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Czy musisz prowadzić pełną księgowość?

Tematy związane z rachunkowością wielu osobom spędzają sen z powiek. Kompleksowa pełna księgowość jest jednak koniecznością w przypadku, gdy Twoja firma (np. spółka z o.o.)  jest umiejscowiona na terenie Polski. Dotyczy to zatem zarówno przedsiębiorstw z podwarszawskich miejscowości, jak również z Ochoty. Przedsiębiorstwa te powinny przyjmować następujące formy prawne:

 

  • spółka handlowa, spółka cywilna oraz inne osoby prawne z wyłączeniem Skarbu Państwa i NBP,
  • osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych, spółdzielnie socjalne,
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  • gminy, powiaty, województwa i ich związki,
  • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
  • firmy zagraniczne z uwzględnieniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  • inne, niewymienione jednostki, jeśli są one dotowane z budżetu państwa, funduszy samorządów terytorialnych czy funduszy celowych.

 

Kto może Ci pomóc?

W temacie kompleksowej pełnej księgowości i obsługi spółek z o.o. funkcjonujących na terenie całego miasta, w tym na Ochocie, pomocne może się okazać skorzystanie z usług profesjonalnego Biura rachunkowego Edyty Grubek EGUK. Nie męcz się z tym sam, zadzwoń do specjalistów: 0-509-132-607