Blog

NGO-sy będą miały prościej! Zmiana w ustawie o rachunkowości

Pisałam już na blogu o zmianach do ustawy o rachunkowości jakie Sejm w czerwcu zaproponował ku uciesze mikroprzedsiębiorców. W ubiegłym tygodniu doszło do podpisania przez Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy, a już niebawem Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie, w którym uwzględnione zostaną wszelkie detale związane z wdrożeniem uproszczonych rozwiązań.

Nowe zasady

Nowa ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, niesie pełen wachlarz udogodnień dla małych przedsiębiorstw. Będą one mogły prowadzić księgowość uproszczoną, co wiąże się z prostszą ewidencją przychodów i rozchodów. Warunkiem jest jednak osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym rozliczenie przychodu nie przekraczającego 100 tysięcy złotych. Co ciekawe, NGO-sy będą mogły wybrać czy chcą rozliczać się w sposób uproszczony czy na starych zasadach, a decyzję swoją przekazać do stosownego urzędu skarbowego w pierwszym miesiącu danego roku. Zgodnie z ustawą z nowych zasad skorzystać nie mogą organizacje pożytku publicznego oraz organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą.

Informacje nt. sposobów prowadzenia księgowości przez NGO-sy – gdzie szukać?

Aktualnie nie są znane detale prowadzenia uproszczonej księgowości małych przedsiębiorstw – chodzi tu o warunki, którym powinna odpowiadać ewidencja przychodów i rozchodów oraz sposób jej realizowania. Będą one jednak zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Finansów, którego wydanie powinno mieć miejsce w najbliższym czasie. Treść artykułu, który traktuje o nowych rozwiązaniach dla NGO-sów jest dostępna na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.