Artykuły

Mińsk Mazowiecki Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Co z rozliczeniami podatkowymi?

Jesteś przedsiębiorcą, który stawia pierwsze kroki w prowadzeniu swojej firmy w Mińsku Mazowieckim? Musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym. W tym celu musisz we wniosku CEIDG-1 umieścić informację na temat wybranej przez Ciebie formy płacenia podatku dochodowego. Jaki masz wybór? Możesz dokonać rozliczenia podatkowego w oparciu o zasady ogólne, podatek liniowy lub zryczałtowane formy. W przypadku pierwszego rozliczenia podstawą jest wyliczenie dochodu, którego dokonuje się wg wzoru dochód=przychód z działalności-koszty uzyskania przychodu. Podatek liniowy jest stały i wynosi 19%. Nie każdy przedsiębiorca może jednak skorzystać z takiej formy rozliczenia. Jeśli chodzi o formy zryczałtowane: kartę podatkową mogą wykorzystać przedsiębiorcy prowadzący określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej , zaś ryczałt ewidencjonowany przeznaczony jest dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze, również duchowni.
Jak skorzystać z rozliczenia dotacji unijnych i vatu budowlanego?
Dodatkowo, jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą na rynku w Mińsku Mazowieckim, możesz zetknąć się z innymi trudnościami rozliczeniowymi. Chodzi tu np. o rozliczenie VATu budowlanego, które dotyczy tych firm, które zostały świeżo wybudowane czy wyremontowane – możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za materiały zakupione w tym celu. W związku z nowymi regulacjami, które wprowadzają obostrzenia w tym obszarze – nie każdy może skorzystać z ulgi tego typu. Podobnie zawiła jest kwestia związana z rozliczeniami dotacji unijnych – uwzględniać ją czy nie uwzględniać w księgach przychodów i rozchodów?
Te i inne wątpliwości rozwieją eksperci pracujący w biurze księgowym Edyty Grubek EGUK. Wystarczy, że zadzwonisz na numer telefonu:509-132-607.