Blog

Makro zmiany dla mikroprzedsiębiorstw

Ku uciesze właścicieli małych firm, 12 czerwca Sejm zaproponował zmiany w ustawie o rachunkowości. Aktualnie projekt znajduje się w Senacie, który do połowy lipca ma czas na naniesienie poprawek. Ewentualne podpisanie i opublikowanie ustawy będzie miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia br., a nowe zasady obowiązywać będą od nowego roku.

Jakie zmiany proponuje nowa ustawa?

Według ustawy, z zasad uproszczonej księgowości będą mogły skorzystać te przedsiębiorstwa, których roczne dochody nie przekraczają pułapu 100 tysięcy złotych. Nowe rozwiązania dotyczą również niektórych organizacji pozarządowych – według szacunków skorzysta z nich ok 8 tysięcy NGOsów.

Zgodnie z nowymi ustaleniami małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe uwzględniające najprostsze bilanse z ograniczoną ilością danych. Zniesiony zostanie również obowiązek publikacji sprawozdań przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym.

Małe firmy – czyli jakie?

Ustawa definiuje małe firmy jako te, które spełniają dwa spośród następujących kryteriów:
suma bilansowa w danym roku obrotowym firmy nie przekracza kwoty 17 mln złotych,
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie są wyższe niż 34 mln złotych,
w firmie zatrudnionych jest mniej niż 50 osób.

Dodatkowo, z uproszczeń skorzystać będą mogły te osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody osiągnęły poziom niższy od 1,2 mln euro w danym roku obrotowym.