Artykuły

Legionowo Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Księgowość – co i jak?

Firmy w Polsce mają obowiązek prowadzenia księgowości, co jest niejako obowiązkiem względem państwa. W jego ramach, przedsiębiorcy muszą uregulować sytuację z ZUS, rozliczyć podatek dochodowy, podatek VAT, a także prowadzić precyzyjne dokumentacje, które należy okazać na wypadek kontroli. Małe firmy rozliczają się zazwyczaj na zasadach uproszczonych stosując rozwiązanie takie jak księga przychodów i rozchodów. Większe firmy, których w Legionowie jest coraz więcej, muszą rozliczać się w oparciu o kompleksową pełną księgowość, która obejmuje dużo bardziej zagmatwane reguły rozliczeń. Według ustawy o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są te firmy, których przychody przekroczyły w danym roku podatkowym 1,2 mln euro, a poza tym spółki handlowe oraz spółki cywilne bez względu na przychód.

Jak to jest ze spółkami z o.o.?

Obsługa spółek z o.o. obejmuje takie działania jak m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, w ramach których dokonuje się ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych, ewidencji zapasów, należności i środków pieniężnych, ewidencji kapitałów, a także zobowiązań. Prowadząc pełną księgowość należy ubogacić swoją wiedzę o pojęcia takie jak „plan kont” oraz w obrębie tej tematyki rozróżniać konta bilansowe, wynikowe oraz pozabilansowe. 

W prowadzeniu swojej firmy na zasadach kompleksowej pełnej księgowości masz do wyboru rozliczenie się samodzielne, z pomocą księgowej lub korzystając z usług biura księgowego. W obrębie Legionowa, poradą i pełnym zakresem usług co do obsługi spółek z o.o. służy Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK. Zadzwoń, by się z nami skontaktować: (0-22) 728-04-40.