Blog

Kolonie i obozy dla niepełnosprawnych a podatki

W okresie letnim chętnie wysyłamy nasze dzieci na kolonie. Dlatego też na łamach niniejszego bloga poruszam dziś ważne kwestie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Czy wiedzą Państwo, że istnieje możliwość odliczenia kosztów wyjazdu dziecka na kolonię i/lub obóz?

Jakie warunki należy spełnić, by odliczyć kolonię od podatku?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 11ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu od dochodów podlegają koszty poniesione na kolonie oraz obozy dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że nie ukończyły one 25 r.ż. Warto pamiętać również o tym, że skorzystać z niego mogą tylko podatnicy mający pod opieką osobę niepełnosprawną, którzy w danym roku podatkowym nie osiągnęli dochodu wyższego niż 9120 złotych.

Kiedy nie przysługuje odliczenie?

Odliczenie od podatku nie jest możliwe kiedy wyjazd został zrefundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, zakładowy fundusz świadczeń socjalny czy też zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W sytuacji, gdy wyjazd na kolonie został w części dofinansowany z któregoś z powyższych źródeł, odliczeniu podlega różnica między kwotą wydaną a kwotą otrzymaną z dofinansowania.