Artykuły

Grodzisk Mazowiecki Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Jak rozliczyć dotację unijną?
Dotacja jest taką formą wsparcia finansowego, z której każda firma, czy to ze stolicy czy z Grodziska Mazowieckiego, z chęcią korzysta. Gorzej kiedy przychodzi moment na rozliczenie podatkowe takiej dotacji. Jak to zrobić? Kiedy umieszcza dotację w księgach, a kiedy nie? Podczas rozliczeń dotacji rodzi się wiele księgowych wątpliwości. Zapisy w ustawie o podatku dochodowym uzależniają kwestię umieszczenia dotacji w księgach podatkowych od tego czy jest ona traktowana jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy tez nie oraz czy wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu. Ustawa różnicuje bowiem środki wydatkowane na materiały trwałe, niematerialne i prawne oraz środki wydatkowane na materiały, towary i usługi. Generalnie przychodem są dotacje, które zostały wykorzystane do celów innych niż wytworzenie środków trwałych, niematerialnych i prawnych. Nie jest przychodem dotacja wykorzystana na inwestycje, od których dokonuje się odpisań amortyzacyjnych.
A co z Vatem budowlanym?
Rozliczenie Vatu budowlanego jest specyficznym rozliczeniem podatkowym. W związku z nowymi przepisami prawa, które zaczęły obowiązywać po 2014 roku, ulgi budowlane dotyczą tylko osób po 36 r.ż., które spełniają dodatkowe kryteria. W tradycyjnej formie, rozliczenie podatkowe Vatu budowlanego obowiązuje w odniesieniu do materiałów budowlanych zakupionych przed upływem 2013 roku.
Jeśli księgowość to dla Ciebie czarna magia i szukasz wsparcia w tym obszarze dla swojej firmy w Grodzisku Mazowieckim, Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK oferuje swoją fachową pomoc! Masz pytania? Zadzwoń: 509-132-607.