Artykuły

Gostynin Kompleksowa pełna księgowość obsługa sp z o o

Pisaliśmy już na naszej stronie, na czym polega prowadzenie ksiąg handlowych opisując różnicę między wspomnianymi a księgami przychodów i rozchodów. Dziś chcielibyśmy poruszyć kwestię daty otwarcia ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. Wbrew pozorom nie jest to sprawa jednoznaczna. Czemu? O tym poniżej.

Księgi rachunkowe w ustawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, każda firma zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej lub stacjonująca na jej terytorium, jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wspomniana ustawa definiuje również datę konieczną do otwarcia ksiąg. I tak księgi rachunkowe zgodnie art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości powinny być prowadzone od dnia:

  • rozpoczęcia działalności (dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym),
  • początku każdego następnego roku obrotowego,
  • zmiany formy prawnej, wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),
  • rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Powstanie spółki z o.o. a dzień otwarcia ksiąg

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą działalności, której powstanie zdeterminowane jest spełnieniem określonych warunków, w tym między innymi: zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienia kapitału zakładowego, wpisania do rejestru, itd. Co jest pierwszym zdarzeniem, które powinno skutkować otwarciem ksiąg rachunkowych? Data zawarcia umowy spółki czy rejestracji w KRS? Ponieważ ma to być dzień pierwszego zdarzenia skutkującego konsekwencjami finansowymi/materialnymi, może to być np. wykonanie pieczątki firmowej czy uruchomienie rachunku bankowego firmy.

A kiedy już założysz spółkę z o.o., powinieneś się zatroszczyć o jej obsługę pod kątem kompleksowej, pełnej księgowości. W tej materii, najpewniejszym wyborem będzie Biuro Księgowe Edyty Grubek EGUK, które pomaga między innymi firmom w Gostyninie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Dyżurujemy również pod numerem telefonu:(0-22) 728-04-40.