Blog

Darowizna od członka rodziny – z podatkiem czy bez?

Darowizna to czynność, która polega na przekazaniu części swojego majątku na rzecz drugiej osoby, rodząc przy tym pewne skutki podatkowe. Nie zawsze jednak okupiona jest obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jak to wygląda w sytuacji kiedy darczyńcą oraz nabywcą są osoby z tej samej rodziny?

Grupy podatkowe

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn wyróżnia się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej z nich należą: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. W drugiej grupie znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie, pasierbowie, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie innych zstępnych. Do trzeciej grupy zalicza się natomiast innych nabywców nie będących członkami rodziny. Rozróżnienie to jest istotne, gdyż w każdej z tych grup występuje inna kwota wolna od płacenia podatku. Dla grupy pierwszej jest to kwota 9637 złotych, dla drugiej – 7276 złotych, dla trzeciej natomiast: 4902 złotych. Przekroczenie tych progów skutkuje koniecznością zapłaty podatku, którego stawki wahają się od 3% do 20%.

Kiedy nie płaci się podatku?

W obrębie pierwszej grupy podatkowej wyróżnia się tzw. grupę zerową, do której należą: małżonek,zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),rodzeństwo, ojczym oraz macocha. W przypadku otrzymania darowizny te osoby nie płacą podatku bez względu na wysokość tejże darowizny. Warto jednak pamiętać, że w sytuacji kiedy kwota darowizny jest wyższa niż 9637 złotych, istnieje konieczność zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Niezgłoszenie tego faktu skutkuje opodatkowaniem nabycia majątku na zasadach ogólnych.