Blog

Czy czeka nas wprowadzenie podatku katastralnego?

Podatek katastralny to pomysł, który rodzi kontrowersje. Z jednej strony generuje zyski dla samorządów, z drugiej – mocno obciąża kieszenie właścicieli nieruchomości. Temat wprowadzenia podatku katastralnego regularnie powraca w dyskusjach nad polską polityką fiskalną. Warto zwrócić uwagę, że to rozwiązanie obowiązuje już w większości państw europejskich. Czy zostanie wprowadzone również w Polsce? Jakie niesie to ze sobą konsekwencje?

Na czym polega podatek katastralny?

Podatek katastralny jest nazywany również podatkiem ad valorem (od wartości). Jest to rodzaj opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku zależy od jej wartości, nie zaś od jej powierzchni – jak w obecnie obowiązującym w Polsce podatku od nieruchomości. Nie da się ukryć, że ów podatek od nieruchomości świadczy to o lekkim opóźnieniu gospodarczym Polski w stosunku do innych krajów europejskich. Podatek katastralny obowiązuje już niemal w całej Europie, nawet w krajach nie należących do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Czy uda się go wprowadzić na terenie Polski? Jakie niesie to ze sobą korzyści i zagrożenia?

Podatek katastrofalny w Polsce – wady i zalety jego wprowadzenia

Jak mawiają eksperci, wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce zaowocowałoby destabilizacją gospodarki. Najmocniej uderzyłoby to w spłacające kredyty młode rodziny czy uboższych i starszych właścicieli mieszkań w kamienicach wartych miliony – po wprowadzeniu podatku od katastru nie byliby w stanie ich utrzymać. Symulacje wskazują, że wprowadzenie standardowego, czyli 1%-owego podatku spowodowałoby ok. 50-krotny wzrost podatku. Innymi słowy oznacza to, że utrzymanie mieszkania, które dotychczas zamykało się w kilkuset złotych rocznie, przy nowym podatku kosztowałoby ok 5-8 tys. złotych. Nie da się jednak ukryć, że podatek katastralny niesie ze sobą wiele korzyści. Mowa tu choćby o zwiększonych wpływach do kas samorządów, które mogłyby zostać przeznaczone na działania zmierzające do poprawienia stanu infrastruktury i stymulacji lokalnego obrotu gospodarczego nieruchomościami.