Blog

Co to znaczy in dubio pro tributario?

Łacińska paremia nie mówi wiele ludziom spoza kręgów prawniczych. W praktyce in dubio pro tributario oznacza rozstrzyganie na korzyść podatnika, gdy pojawią się wątpliwości prawne. Tę zasadę prezydent włączył do projektu noweli Ordynacji podatkowej pod koniec 2014, ale wyciągnął ją teraz, przed drugą turą wyborów prezydenckich, niczym asa w rękawie. Czy faktycznie in dubio pro tributario służy podatnikowi?

– Po pierwsze: co to znaczy wątpliwości prawne? Są to niejasności w związku z przepisami. Bynajmniej nie jest to subiektywna kwestia i nie będzie można podpiąć każdego przepisu, który wyda się nam niejasny, pod tę zasadę. Mając do czynienia z nie do końca czytelnym przepisem, należy najpierw wziąć pod uwagę reguły wykładni prawa. Jeżeli jednak nie otrzymamy w ten sposób jasnej odpowiedzi, mamy przesłankę do zastosowania in dubio pro tributario. Oznacza to, że w sytuacji podatnik konta urząd rozstrzyga się na korzyść podatnika. – odpowiada Edyta Grubek, specjalistka z EG Usługi Księgowe.

Aktualnie zasada ta nie jest zapisana nigdzie w prawie polskim. W praktyce częściej rozstrzyga się takie niejasności w przepisach na rzecz np. Urzędu Skarbowego.