Uncategorized

Ciechanów Rozliczenia podatkowe dotacji unijnych Vatu budowlanego

Rozliczenia podatkowe – jaką formę wybrać?

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą musi każdego roku rozliczyć się z fiskusem. W jakiej formie? Istnieją różne możliwości rozliczeń podatkowych, korzystać mogą z nich przedsiębiorcy z Ciechanowa i nie tylko. Spośród możliwych form opodatkowania wybrać mogą opodatkowanie na zasadach ogólnych (kluczem jest tu prowadzenie księgi przychodów i rozchodów), podatek liniowy (dotyczy tylko niektórych przedsiębiorców, opiera się na prowadzeniu specjalnych ksiąg podatkowych) oraz zryczałtowane formy, w ramach których funkcjonują ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w oparciu o rachunki, faktury) oraz karta podatkowa.

Rozliczenia dotacji unijnych  w Ciechanowie – jak to zrobić?
Generalnie istnieją dwa sposoby na rozliczenie dotacji unijnej – jedni twierdzą, że dotację należy ujmować w księdze przychodów i rozchodów, inni uważają, że nie jest to konieczne, gdyż ostatecznie i tak nie ma to wpływu na płacony podatek. Kiedy jednak zdecydujemy się na umieszczenie dotacji w rozliczeniu, warto poświęcić temu miejsce w kolumnie 16 formularza PIT. Jest to kolumna przeznaczona do umieszczania uwag do treści zapisów w kolumnach 2-15, używana do zamieszczania wpisów o pobranych zaliczkach.
Rozliczenia Vatu budowlanego – potrzebne dokumenty
Jeśli chcemy rozliczyć się z Vatu budowlanego, musimy zadbać o następujące dokumenty: faktury VAT, pozwolenie na budowę, dokument zaświadczający o tytule prawnym do nieruchomości, wypełnione formularze: VZM-1, VZM-1/A , VZM-1/B, VZM-1C .
W przypadku kłopotów z wymienionymi wyżej rozliczeniami na terenie Ciechanowa, polecamy fachową pomoc biura księgowego Edyty Grubek EGUK. Zadzwoń do nas:0-509-132-607.