Blog

Bla Bla Car vs fiskus

Bla Bla Car jest formą carpoolingu, czyli wspólnych przejazdów, które zyskują w Polsce coraz więcej zwolenników. Jak idea wspólnych przejazdów wygląda w świetle podatków?

Na czym polega idea wspólnych przejazdów?

Wspólne przejazdy w ramach Bla Bla Car stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych środków transportu zarówno ze względów finansowych (przejazdy Bla Bla Carem są często dwukrotnie tańsze od przejazdu pociągiem czy autobusem), ale również towarzyskich (wspólne przejazdy generują nowe, ciekawe znajomości). Portal Bla Bla Car kieruje się w swoim funkcjonowaniu zasadą współdzielenia kosztów przejazdu, co oznacza, że kierowca wraz z pasażerami dokonują tzw. „zrzutki” na paliwo i ewentualne opłaty drogowe. Czy pobieranie przez kierowcę opłaty od pasażerów podlega opodatkowaniu?

Podatek: płacić czy nie płacić?

Konieczność zapłaty podatku za przejazd występuje tylko wtedy kiedy kierowca uzyskuje z jego tytułu jakiś dochód lub też prowadzi celową działalność zarobkową. Jeśli zaś chodzi o Bla Bla Car, suma pieniędzy, którą kierowca uzyskuje od pasażerów w ramach przejazdu, nie przekracza wydatków poniesionych w ramach podróży. Kierowca nie uzyskuje dochodu, a co za tym idzie – nie musi rozliczać się z tytułu podatku dochodowego PIT. Dodatkowo, przejazdy w ramach Bla Bla Car odbywają się „przy okazji”, a ich celem nie jest przewóz pasażerów, tylko dotarcie kierowcy do określonego miejsca w ramach jego planów prywatnych lub zawodowych. Nie wiąże się to zatem z działalnością komercyjną ani usługową, która wymuszałaby rozliczenie się kierowcy w ramach podatku VAT.