Artykuły

Jaka różnica między uproszczoną a pełną księgowością?
Uproszczona księgowość to rozwiązanie dla niewielkich firm obejmujące najprostsze narzędzia do ewidencji operacji finansowych. Jej głównym celem jest obliczenie należnego fiskusowi podatku. Jeśli chodzi o kompleksową pełna księgowość, firmy, które ją prowadzą, również w Żyrardowie, zobowiązane są do dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji finansowych, należności i zobowiązań, a także prowadzenia szczegółowych wykazów dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Firmy z Żyrardowa, które prowadza pełna księgowość (m.in. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjne) korzystają z ksiąg handlowych, w których uwzględniają wszystkie osiągnięte przychody i obciążające koszty, związane z tymi przychodami. Informacje te dotyczą danego roku obrotowego, nie zależą od terminu zapłaty.
Specyfika spółek z o.o.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowane są do prowadzenia kompleksowej pełnej księgowości. Podlega ona opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT w wysokości 19%), musi również zapłacić podatek od wypłacanych dywidend (również 19%).
W razie jakichkolwiek problemów z prowadzeniem pełnej księgowości w Twojej firmie, biuro księgowe Edyty Grubek EGUK jest do Twojej dyspozycji. Obsługujemy również spółki z o.o. Działamy w obrębie całego Mazowsza, również w Żyrardowie,. Zapraszamy do kontaktu – nasz konsultant odpowie na wszelkie Twoje pytania i wątpliwości: 0-509-132-607.